Øystein Hellesøy er blant de mange som har påvirket regjeringen for å få på plass en innenlands finansieringsordning. Foto: Ronny Lakselv/Hellesøy verft

Møte med GIEK og Eksportkreditt

28.-29. september 2017: Sekretariatet har vært i Oslo for møter med GIEK og Eksportkreditt Norge. Tema: Implementering av den nye Innenlandsordningen.

Det var en seier for Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon sin strategi da næringsminister Monica Mæland den 29. august 2017 «lekket» at regjeringen i Statsbudsjettet for 2018 vil foreslå å opprette en ny markedsmessig låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft, når disse skipene skal brukes i Norge. Det er i forslaget ikke tatt forbehold om noen skipstyper, slik at vi kan ta det for gitt at alle typer skip omfattes av forslaget.

Norske Skipsverft holder presset oppe for å sikre at forslaget ikke vannes ut og at det iverksettes så snart som mulig. I vårt møte med GIEK fikk vi høre at de kan være operative fra og med 1. januar 2018. Når det gjelder Eksportkreditt er tilbakemeldingene noe mer vage, det kan ta noe lenger tid før EK er operativ.

I samtale med NFD (Nærings- og fiskeridepartementet) har sekretariatet presisert at det ikke må oppstå en «vakuumperiode» frem til forslaget vedtas og iverksettes. – Det haster med å få dette på plass, har vi poengtert.

NYBYGG OG OMBYGGINGER: I møtet med GIEK var vi enig om at ordningen vil omfatte nybygg over 100 brt og (vesentlige) ombygginger over 1000 brt (ikke rep./ordinært vedlikehold/klassing).