Båtbygg AS

Helt siden starten for over 70 år siden har Baatbygg vært drevet frem av optimisme, pågangsmot og vilje til å satse når mulighetene har vært der.

Båtbygg AS sine store fortrinn er høyt kvalifiserte medarbeidere og samarbeidspartnere med lang erfaring – samt at selskapet har et kompakt verft med korte avstander mellom slipp, hall, dokk, verksted, lager og kontor.

Båtbygg utfører reparasjon, ombygging og vedlikehold for offshore-, fiskeri og handelsfartøy.