Fiskerstrand Verft AS

Fiskerstrand Verft AS dekker behovet for vedlikehold, reparasjon, ombygging og nybygging av skip, samt relaterte tjenester mot utvalgte kundekategorier.

Verftets strategiske kjerne er fleksibilitet, allsidig skipskompetanse og avansert utstyr for feilsøking, maskinering, reparasjon og forebyggende vedlikehold. Kundefokus for reparasjon og ombygging er Nordsjø-bassenget og det russiske marked.

Nybygging baseres på utrustning av innkjøpte skrog med kundefokus på Europa og utvikling av innovative konsepter for små og mellomstore bil- og passasjerfartøy. Innen dette forretningsområdet er Fiskerstrand Verft i forkant av utviklingen.