Fitjar Mek. Verksted AS

FMV ble etablert i 1957 og eies av Laco på Austevoll. Verftet ligger på Fitjar sør for Bergen. Forretningsområdene er designutvikling, nybygging, ombygginger og service-/basevirksomhet.

Verftet er anerkjent for bygging av fiskebåter og arbeidsbåter. Per juli 2016 har verftet siden 1998 levert 16 havgående fiskefartøy og siden 2011 over 20 arbeidsbåter. Arbeidsbåtene bygges komplett på Fitjar. På referanselisten står også offshore-fartøy og spesialfartøy, blant annet Kystverkets to første båter i deres flåtefornyelsesprogram.

Innen ombygginger/reparasjoner har FMV håndtert komplekse ombyggingsarbeider av offshore-skip, fiskefartøy (f.eks. «Northeastern» til snøkrabbe fabrikkbåt) samt skip/flåter til fiskebehandlingsfartøy (f.eks. avlusning).