Green Yard Kleven

Green Yard Kleven tek på seg ombyggingar og reparasjonar av alle typar fartøy, og byggjer også store, avanserte fartøy innan fleire segment . Verftet har stor kapasitet for stålproduksjon, og er det verftet i Noreg som har størst grad av eigen robotisert stålproduksjon.

Verftet skal også satse framover på å drive miljøvennleg resirkulering og modifisering av skip. Green Yard Kleven i Ulsteinvik er saman med søsterverftet Green Yard Feda på Angholmen ein del av Green Yard Group. Verftet er ISO-sertifisert innan miljø og kvalitet.

Kleven Verft vart ISO-sertifisert både innan miljø og kvalitet i april 2013, og vart med det det første norske skipsverftet som er miljøsertifisert.