Heim Maritime AS

Heim Maritime AS driv med reparasjon og vedlikehold av skip og båter. Selskapet er lokalisert i Trøndelag og Valsøyfjorden.

Heim Maritime AS blei stifta 2. oktober 2020. Jaroslaw Klein er styreleder for selskapet.