Larsnes Mek. Verksted AS

Larsnes Mek. Verksted AS ble etablert i mars 1981 og har blitt ett av de ledende skipsverftene innen fiskeri og brønnbåter i Norge.

Verftet ligger på Larsnes i Sande kommune på Sunnmøre, strategisk plassert i den maritime klyngen og med skipsleia og storhavet som naboer. Derfor kan verftsmiljøet på Larsnes trekke på tradisjoner for reparasjoner og skipsbygging helt tilbake til 1800-tallet.

Referanselisten er omfattende og i tillegg til fiskebåter, brønnbåter og kystnotfartøy, har verftet også erfaring fra bygging av avansert forskningsskip. I mars 2005 leverte man nemlig forskningsfartøyet «Gunnerus» til NTNU i Trondheim.

Sitt 35-års jubileum feiret Larsnes Mek. Verksted AS i november 2016 med levering av byggenr. 56, M/S «Ro North», en avansert brønnbåt med loa på 82,10 meter og bredde 15,50 meter til rederiet Rostein AS.