Salthammer Båtbyggeri AS

Salthammer Båtbyggeri AS ble startet opp i 1896 som L. H. Salthammer Båtbyggeri og har lange tradisjoner innen skipsbygging og bygging av stålkonstruksjoner.

Verkstedet er et av Norges eldste skipsverft og har hatt kontinuerlig drift gjennom fire generasjoner. Salthammergruppen består i dag av Salthammer Båtbyggeri AS, Salthammer Tresfjord AS og Hanson Sjøtransport AS.

Verftet utgjør en effektiv, fullstendig og vel kvalifisert produksjonslinje for fabrikasjon og sammenstilling av tunge stålkomponenter. Dette krever vanligvis deleproduksjon, maskinering, valsing, knekking, montering og sveising. Man har kompetanse på alle områder inkludert inspeksjon og NDT. Verftets beliggenhet legger til rette for effektiv frakt med egen slepebåt og lektere.

Salthammer sin forretningsfilosofi er basert på lokale tradisjoner for høy forretningsetikk, ærlighet og stolthet over å levere gode produkter. Verftets kvalifikasjoner, kapasiteter og fokus på kvalitet til rett tid har gjort gruppen til en robust partner.

Salthammer Båtbyggeri AS er med sin plassering midt i et av Norges mest tradisjonsrike distrikter innen båtbyggerkunsten, en naturlig samarbeids-partner og leverandør av stålarbeider til skipsindustrien