Solund Verft AS

Solund Verft AS

Solund Verft AS er et fleksibelt og allsisdig verft for nybygging, utrusting, ombygginger/reparasjoner og generelt vedlikehold.

Verftet investerte i en ny skipshall i 2010 på 20 x 65 meter og året etter økte man vanndybden ved kai til åtte meter på laveste vannstand. Anlegget er bygget opp rundt en dokk av typen Syncrolift med løftekapasitet på 1000 tonn. To skipshaller for arbeid under tak. Ca. 200 meter kailengde.

Overflatebehandling samt stål-, aluminium- og rørarbeider utføres av kompetente fagmiljøer. Maskin-/motoravdelingen er vesentlig styrket. Skipselektro gjøres i nært samarbeid med lokale leverandører.

Solund Verft mobiliserer raskt for reiseoppdrag. Kaianleggene i Sløvåg er bare to timers reisetid unna.