Stadyard AS

Stadyard AS tilbyr komplette løsninger med høy kvalitet for reparasjon, vedlikehold og nybygging innenfor den maritime sektoren.

«Stolte tradisjoner – nye tanker»

Verftets visjon er å være et foretrukket alternativ innenfor reparasjon, vedlikehold og nybygging med bakgrunn i årelang og bred kompetanse. Stadyard er lokalisert på Raudeberg og sentralt beliggende i forhold til naturlige markedssegmenter.

Hos Stadyard setter man kunnskap i fokus og er spesielt opptatt av å sette rett mann på rett jobb. Dette mener man er avgjørende for å kunne tilby god kvalitet og god service til sine kunder.

Stadyard AS er stolt over å ha en arbeidsstokk sammensatt av fagfolk med lang erfaring og fartstid i bransjen, men også av fagfolk som er ferske og nyutdannede og som kommer med nye tanker og ideer om hvordan man kan løse utfordringer i den daglige produksjon.