M/S "Brennsund" er bnr. 173 fra Moen Marin. Foto: Verftet

”Brennsund” – NabCat fra Moen Marin

Nybygget var utstilt på Aqua Nor messen i Trondheim og ble overlevert Folden Akva den 18. august 2017. Fartøyet er Moen Marin AS sitt byggenummer 173 og har typebetegnelsen NabCat 1499.

Moen Marin har opparbeidet seg et solid ry med sine ettskrogs servicefartøyer og katamaraner. Ombord i ”Brennsund” sørger to fremdriftsmotorer på til sammen 1000 hk og to sidepropellere for gode manøvreringsegenskaper. Fartøyet er utviklet for å håndtere en variert oppdragsmengde så som vask av nøter, ringer og fortøyninger, slepeoppdrag, fortøyningsarbeider, skifte av not og luseskjørt m.m.

Båten er velbygget med betydelig krankapasitet, omfattende elektronisk utstyr, helisolert maskinrom, helkledde innvendige rekker og helsveisede spant. Det er montert alarmsystemer for vanninntrenging og brann. NabCat 1499 er utrustet med to redningsflåter for seks personer.

Hoveddata er oppgitt til lengde 14,98 meter, bredde 10,00 meter med lugarkapasitet for fem personer. Kapasiteten for drivstoff er 6 m3 med lagertanker på 6 m3. Ferskvannstanken er på 3 m3.