Fangsten blir pumpet ombord på styrbord side midtskips og lagres i ni RSW tanker.

«Don Ole» levert fra Fitjar Mek. Verksted

Snurperen «Don Ole» ble levert som byggenr. 37 fra Fitjar Mek. Verksted AS til Austral Group S.A.A. i Peru i desember 2015.

Fartøyet er designet av Heimli Ship Design og FMV i samarbeid med rederiet og har typebetegnelsen HFMV PS60 AUSTRAL. Da kontrakten ble inngått, ble det opplyst at fartøyet ville bli tilpasset peruvianske forhold og fiskerier. FMV hadde da arbeidet med prosjektet i ca. 2,5 år. Rederiet er majoritetseiet av Austevoll Seafood og er et fullintegrert fiskeriselskap med en egen flåte på 22 fartøyer og 11 fabrikker i Peru (fiskemel, fiskeolje, hermetiserte/emballerte produkter). Austevoll Seafood Group opererer p.t. 28 fiskefartøyer.

M/S «Don Ole» fører peruviansk flagg og har Callao som hjemstedshavn. Fartøyet er bygget til klasse i DNV GL ✠1A1, Fishing Vessel og har følgende hoveddata: Lengde o.a. 60,50 meter, lengde b.p.p. 55,35 meter og bredde 12,61 meter. Dødvekten er oppgitt til ca. 1500 tonn.