«Engeløy» – levert fra Grovfjord Mek. Verksted AS

Grovfjord Mek. Verksted AS overleverte 18. oktober 2018 sitt byggenr. 145, M/S «Engeløy», til Cermaq Norway AS. Båten omtales som Norges mest avanserte servicekatamaran.

Nybygget er en stor servicekatamaran i aluminium med hoveddimensjoner 25,50 x 12,00 meter, og er utstyrt med 3 stk. kraner på hhv. 150, 50 og 12 tonnmeter, 4 stk. vinsjer på 80 tonn og 3 stk. på 20 tonn, 4 stk. capstans på hhv. 5 og 3 x 3 tonn, haikjeft, hydrauliske andøvere og hekkrull samt et skiveholdersystem. M/S «Engeløy» er arrangert med romslig rorhus med 2 stk. manøverposisjoner, kontor, pentry og sittegruppe. I tillegg et stort dekkshus som inneholder stor messe, bysse, tre lugarer, dusj/toalett, to garderober, ROV-garasje/verksted samt tørkerom. Under dekk er det en dobbellugar med dusj/toalett, samt et stort lasterom på nær 40 m3 i hvert skrog. Brennolje- og ferskvannkapasiteten er på hele 55.000 og 28.000 liter.

Dieselelektrisk fremdrift

Båten har dieselelektrisk fremdrift med 3 stk. generatorer, hver på 430 kWe (3 x 690VAC/50 Hz) i tillegg til et havneaggregat på 64 kVA, 2 stk. vribare propellere i dyse, 2 stk. elektromotorer, gir og frekvensomformere. I tillegg har båten et ballasteringssystem hvor det er lagt stor vekt på valg av løsninger for forenklet renhold.

– Mange av Cermaq sine ønsker og krav har vært utfordrende for oss å løse, men i fellesskap har vi kommet frem til gode løsninger, forteller Bård Meek-Hansen, adm.dir. ved Grovfjord Mek. Verksted AS og nevner lasterom i hvert skrog som eksempler på dette. – Vi kjenner ikke til at det har vært levert en servicekatamaran med lasterom tidligere, med de utfordringer det skaper med hensyn til plassering av utstyr ombord.

Betjener Cermaq sine lokaliteter i Nordland

Cermaq skal bruke fartøyet i ulike operasjoner som fortøyningsarbeid, lusebekjempelse, slepeoppdrag og diverse merdearbeider på Cermaq sine lokaliteter i Nordland. – Vi investerer mye i utvikling og oppgradering av produksjonen, og vi gjør store innkjøp fra lokale leverandører, sier Frode Holmvåg, leder sjø Nordland i Cermaq.- M/S «Engeløy» er det fjerde fartøyet Grovfjord Mek. Verksted AS leverer til Cermaq, forklarer Meek-Hansen og forteller at GMV også har to lokalitetsbåter (bnr. 151 og 152) for snarlig levering.

Det er store dimensjoner over nybygget fra GMV til Cermaq. Foto: Verftet

Grovfjord Mek. Verksted AS er Norges største produsent av arbeidsbåter i aluminium og er lokalisert i Grovfjord i Sør-Troms. Siden år 2000 har GMV levert nær 110 båter til oppdrettsnæringen, til kunder over hele landet.

M/S «Engeløy»: Hele fartøyet er preget av høy standard. Foto: Verftet