«Fosnakongen» levert fra Salthammer Båtbyggeri AS

Abyss AS, Kristiansund tok i mars 2015 levering av byggenr. 142 fra Salthammer Båtbyggeri AS.

Katamaranen er designet av Tomra Engineering med typebetegnelse 25m CoastCat og er bygget med fokus på sikkerhet og effektivitet.

Fartøyet har gyrostyrt ballastsystem og kan ta ombord 140 tonn vannballast i løpet av 85 sekunder. Båten skal benyttes til ankerhåndtering og andre serviceoppdrag for havbruksnæringen, samt kranarbeid, frakteoppdrag og alle typer undervannsarbeid. M/S «FOSNAKONGEN» er bygget i henhold til NMD regelverket med fartsområde Liten kystfart og har følgende hovedddata: Lengde o.a. 25,60 meter, lengde b.p.p. 23,50 m og bredde 12,00 meter. Dødvekten er oppgitt til ca. 130 tonn.