Designen er fra Møre Maritime.

“Frøy Fighter” levert fra Sletta Verft

Ved levering til Frøy Akvaressurs AS i desember 2015 ble «Frøy Fighter» omtalt som verdens største havbruk servicefartøy.

«Frøy Fighter» er Sletta Verft sitt byggenr. 150 og er designet av Møre Maritime AS. Sammen med «Frøy Server» som verftet leverte til samme rederi ett år tidligere, representerer båten en evolusjon innen servicefartøysektoren.

Med en lengde oa på 40,00 m, lengde bpp 37,87 meter og bredde 12 meter var «Frøy Fighter» verdens største havbruk servicefartøyet levert til da.

Sletta Verft har et langt og godt samarbeid med Helge Gåsø`s selskaper Frøy Akvaservice AS og Frøy Akvaressurs AS. – Vi har tidligere i år inngått flere kontrakter for bygging av arbeids båter til Frøy Akvaservice AS, sa daglig leder Kåre Sletta i en kommentar.