Nybygget er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart. Foto: Aas Mek. Verksted AS

«Grotanger» – Brønnbåt fra Aas Mek. Verksted

Aas Mek. Verksted A/S på Vestnes overleverte den 9. mars 2021 nybygg nr. 205, en brønnbåt av typen AAS 3002 ST, til rederiet Brønnbåt Nord AS.

Etter levering gikk nybygget nordover og på oppdrag for sine eierselskaper. Dåp og åpen båt blir ikke gjennomført nå, men dette vil bli arrangert senere når korona-situasjonen tillater det.

Brønnbåt Nord AS etablert i 2015 og er hjemmehørende på Engenes i Ibestad kommune. Selskapet er et lokalt samarbeid mellom Salaks AS, Gratanglaks AS og Kleiva Fiskefarm AS. Rederiet har to brønnbåter fra før, som også er tidligere Aas-bygg.

Hoveddata:

Lengde o.a. …… 76,96 m

Bredde …………. 17,80 m

Dybde i riss ……   5,90 m

Lasteromskap.   3000 m3

Servicefart ……. 13 knop

Nybygget er av verftets eget design, type AAS 3002 ST, med et rom brønnvolum på 3000 m3. Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte. Null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filtersystem for oppsamling av lus, UV-behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske- og desinfiseringsanlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter, avluseranlegg for termisk avlusing og system for ferskvannsbehandling av fisken m.m.

I tillegg er båten også arrangert med et nyutviklet system for direkte sortering av fisken ved lasting via to store sorteringsmaskiner med kapasitet opp til 300 tonn i timen, montert i et eget undertrykksrom som en del av lastelinjen.

Fra messen.

Båten er videre arrangert med innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, trimrom.

Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle systemer og fjernstyring av all last- og fiskehåndtering. Båten er utstyrt med vakuum toalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

Lastearrangement

Lasterom volumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av 400-450 tonn levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

Nybygget er designet for skånsom undertrykkslasting med integrert sortering av fisken, overtrykkslossing til merd eller anlegg på land, sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Båten er arrangert med CO2 luftere for avgassing av vannet i brønnene, O2 produksjon og innblandingssystem for oksyginering av vannet under lukket transport, ferskvannsbehandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l. Båten er også utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system med kapasitet på 2200 kW og som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 gr. C pr. time.

For overvåking av last og system er det montert et automasjons- og overvåkingssystem type Well Controll for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge- og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter.

Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system «Well Wash».  Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

Maskineri

Maskinrommet

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Wärtsilä 9L20 på 1980 kW ved 1200 o/min., som er tilkoplet et Brunvoll Volda gir og propellanlegg. Strømproduksjon besørges av to stk. Wärtsilä 8L20 generatorsett hver på 1760 kW, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 075 M på 374 kW ved 1800 o/min.

For best mulig manøvrering er det montert Brunvoll sidepropell forut og akter.