«Hasvik» levert fra Fiskerstrand Verft

M/F «Hasvik» er en gassdrevet bil-/passasjerferge av MM 55 FC LNG design som verftet overleverte Boreal Transport Nord i november 2015. Søsterskipet «Bergsfjord» ble levert samme måned, også til Boreal.

Fiskerstrand Verft har et mangeårig samarbeid med Boreal og har bygget flere pendelferger for rederiet. Boreal sin oppdragsgiver er Finnmark fylkeskommune med et høyt miljøfokus. dermed falt valget på gassferger.

Fartøyet har kapasitet for 40 pbe og 106 pax/besetning. Loa er 62,60 meter, bredde 13,20 meter og lengde bildekk på 52,60 meter. I ordreboken har Fiskerstrand Verft i dag to brønnbåter og to ferger av MM 61 FC design til Torghatten Trafikkselskap.