M/S "Horda Pioneer" er godt utrustet med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart. Foto: Verftet

«Horda Pioneer» – brønnbåt fra Aas Mek. Verksted AS

Fredag 17. juli 2020 tok rederiet Hordalaks AS levering av byggenummer 203 fra Aas Mek. Verksted AS på Vestnes. Allerede rett over sommerferien starter verftets utrustingsarbeid på bnr. 205, også en AAS 3002 ST design, men til Brønnbåt Nord.

Rederiet Hordalaks AS er eid av Kerko Shipping as, KF oppdrett as, Blom fiskeoppdrett as, Fylkesnes fisk as, Fremskridt laks as og Engesund fiskeoppdrett as og har forretningsadresse på Austevoll. Som designbenevnelsen tilsier har nybygget en lastekapasitet på 3000 m2, tilsvarende 450 tonn med levende laks. Båten er arrangert for transport av smolt og slaktefisk i åpent og lukket system, samt arrangert for effektiv behandling av fisk. Som andre fartøyer av dette designet, er «Horda Pioneer» utrustet med UV og filteranlegg for rensing og behandling av all sirkulasjon og for utskilling av lus ved avlusing av fisken. Nybygget er videre utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system «Well Wash». Dette er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

M/S «Horda Pioneer» har følgende hoveddata:

  • Lengde o.a 76,96 m
  • Lengde p.p. 74,53 m
  • Bredde 17,80 m
  • Dybde i riss 5,90 m
  • Tonnasje 2964 BT
  • 3000 m3
  • Servicefart 12,5 knop

ARRANGEMENT              

Nybygget er av verftets eget design med type betegnelsen AAS 3002 ST med en lastekapasitet på 3000 m2, tilsvarende 450 tonn med levende laks. Båten er arrangert for transport av smolt og slaktefisk i åpent og lukket system, samt arrangert for effektiv behandling av fisk. Nybygget er utstyrt med UV og filteranlegg for rensing og behandling av all sirkulasjon og for utskilling av lus ved avlusing av fisken.

Laste og losse systemet er arrangert med avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing. Samt et nyutviklet system for direkte sortering av fisken ved lasting via 2 store sorteringsmaskiner med kapasitet opp til 300 tonn i timen, montert i et eget undertrykks rom som en del av lastesystemet.

INNREDNING

Båten er arrangert med innredning for 12 personer, 8 énmannslugarer og 2 tomannslugarer med toalett og dusj og gode fasiliteter. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, trimrom m.m.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av fartøyet, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, samt fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing iht. strengeste krav.

LASTEARRANGEMENT

Lasterommet er på totalt 3000 m3 fordelt på to rom med skyveskott og trengesystem. Dette gir en kapasitet på føring av 450 tonn med levende fisk.Nybygget er designet for å trykklosse til anlegg på land, sorteringsanlegg på lastelinjen, avlusing o.l., med over og under trykk i lasterommene for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Båten er arrangert med stor kapasitet for avgassing av vannet i brønnene med 4 stk. CO2 luftere, oksygenproduksjon og innblandingsanlegg for regulering av O2 nivå av vannet i lasterommene i forbindelse med lukket transport, ferskvannsbehandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.

Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing og AGD behandling ved bruk av ferskvann. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

Båten er også utstyrt med RSW-anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system. RSW-anlegget har en kapasitet på 2100 kW som gir en senkning av temperaturen på ca. 1,2 gr. C per time.

For overvåking av last og system er det montert et automasjons- og overvåkingssystem type «Well 3000» for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet samt automatisk logge- og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l. i forbindelse med lasting langs merdene.

DEKKSUTSTYR

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire kraner på dekk. Det er i tillegg montert capstans, hjelpevinsjer for assistanse ved merdene, ankervinsjer og fortøyningsvinsjer. Nybygget er også utstyrt med fiske- og smolttellere.

MASKINERI

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 o/min., som er tilkoplet et Brunvoll Volda gir- og propellanlegg. Strømproduksjon besørges av to stk. Nogva Cummins QSK50-DM1 Tier2, hver på 1550 kW, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 374 kW. For best mulig manøvrering er det montert tre sidepropellere, 600 kW forut og 200 + 300 kW akter av typen Brunvoll.