Foto: FMV

«Hordabas» – levert fra Fitjar Mek. Verksted

Prosessbåten «Hordabas» ble levert som bygg nr. 240 fra skipsverftet Fitjar Mek. Verksted AS til Thermo Service AS i Austevoll 1. februar 2019.

Igjen har Fitjar Mek. Verksted AS levert et nytt fartøy hvor all bygging har skjedd i Norge. Designen er fra Heimli med typebetegnelse HFMV P15-70 med lengde 15 meter og bredde 8 meter. Det er selskapene Blom Fiskeoppdrett og Kobbevik og Furuholmen Oppdrett som står bak Thermo Service AS.

Om lengden er kompakt er fartøyet svært godt utrustet. Det opplyses at den er fullspekket med utstyr for både kjøling og ozonering. Konseptet tar inn fisk, bløgger den og kjører den til slakteri. Båten har kapasitet på inntil 50 tonn med ferdig bløgget fisk, som raskt kjøles ned til 0,5 grader. Det fremheves at en av fordelen ved bruk av prosessbåt, er at man eliminerer smitterisiko av laksesykdommene ILA og PD.