OMA 45M EF: Første elektriske fartøy fra Oma Baatbyggeri A/S. Foto: Verftet

«Kinsarvik» – el-ferge fra Oma Baatbyggeri til Boreal Transport Nord

Oma Baatbyggeri A/S på Stord overleverte tirsdag 9. juli 2019 verftets første elektriske fartøy, byggenummer 540 kontrahert i november 2017. Designet er verftets eget og har benevnelsen OMA 45M EF.

M/F «Kinsarvik» ble overlevert Boreal Transport Nord etter kontrakt og fartøyet settes i drift på strekningen Kinsarvik-Utne fra 1. januar 2020.

OMA 45M Elektrisk Ferge

Designet er Oma Baatbyggeri sitt eget og fremdriftskonseptet beskrives som plug-in hybrid elektrisk. Nybygget utrustes med batteripakker som lades fra det ordinære strømnettet og får installert et sett med diesel-generatorer som back-up system. Konfigurasjonen innebærer en vesentlig reduksjon i CO2 utslipp (92 prosent) sammenlignet med ordinære dieseldrevne ferger.

Universell utforming kombinert med meget lavt støynivå og svært gode sjøegenskaper, ivaretar komforten for passasjerene. Det er videre lagt uvanlig godt til rette for at passasjerer med funksjonshemninger skal kunne ferdes enklest mulig ombord.

Fergen får loa 45,40 meter med bredde 11,35 meter og er bygget i aluminium. Pax.kapasiteten er oppgitt til 80 med kapasitet for 16 pbe (alternativt to semitrailere).

– Designet representerer et helt nytt fartøyskonsept skreddersydd opp mot nye miljøkrav, forteller Gunnar Jan Oma, daglig leder ved Oma Baatbyggeri A/S.