Hofseth Aqua døpte sin nye brønnbåt i Ålesund tirsdag 2. oktober 2018. Foto: Martin Dimmen

«Lady Anne Marie» fra Vard Aukra

Hofseth Aqua døpte tirsdag 2. oktober 2018 sin nye brønnbåt, M/S «Lady Anne Marie». Fartøyet er utviklet av Vard Design i Ålesund og utrustet ved Vard Aukra. En rekke lokale leverandører har vært involvert i prosjektet.

Nybygget er spesielt utviklet for å imøtekomme Hofseth Aqua sine behov og krav til ny brønnbåt. M/S «Lady Anne Marie» skal frakte levende fisk mellom lokale settefiskanlegg, oppdrettsanlegg og slakteri, samt gjøre andre operasjoner ved anleggene. Roger Hofseth, konsernsjef i Hofseth International, sier: – Dette er en stor dag for oss. Ikke minst er det hyggelig å gjøre dette sammen med et dyktig norsk, lokalt verft.

Kontrakten på det nye fartøyet ble inngått i april 2017. Skroget er bygget ved Vard Braila i Romania og deretter slept til Norge for utrusting, testing og ferdigstilling ved Vard Aukra. Det meste av utstyret og løsningene ombord er levert fra lokale leverandører.

Geir Larsen, verftsdirektør ved Vard Aukra sier: – VARD utvikler fartøy og teknologi som støtter havbruksnæringens fokus på bærekraftig drift. Brønnbåten «Lady Anne Marie» er et miljøvennlig og innholdsrikt fartøy med moderne fiskehåndteringsutstyr og løsninger utformet for best mulig fiskehelse, sikkerhet og komfort.

Foran står gudmor Agnes Hofseth og blomsterpike Jenny Schaug-Pettersen. I midten f.v. verftsdirektør ved Vard Aukra Geir Larsen og kaptein Andeas Berg. Bak står konsernsjef i Hofseth International, Roger Hofseth. Foto: Peder Otto Dybvik

Fartøyet ble døpt av 15 år gamle Agnes Hofseth. Båten har fått navn etter gudmorens farmor. M/S «Lady Anne Marie» vil om kort tid bli overlevert fra Vard Aukra til Hofseth Aqua. Intership skal drifte fartøyet som hovedsakelig vil operere i Møre og Romsdal.

M/S «Lady Anne Marie» av VARD 8 50 design. Foto: Peder Otto Dybvik

Designbenevnelsen på fartøyet er VARD 8 50. Lengde oa er 60,50 meter med største bredde 14,00 meter.