Designet er byggeverftets egen, type AAS 1502 ST. Foto: Aas Mek. Verksted AS

«Marsali» – brønnbåt fra Aas Mek. Verksted AS

Torsdag 23. april 2020 overleverte Aas Mek. Verksted A/S på Vestnes sitt byggenummer 202 til rederiet Migdale Transport Ltd., Skottland. Fartøyet er rederiets første nybygg.

Aas Mek. Verksted A/S bygger alle sine brønnbåter etter eget design, og dette er verftet internasjonalt anerkjent for. M/S «Marsali» har typebetegnelse AAS 1502 ST, som er et vellykket brønnbåt-arrangement som verftet har svært god erfaring med å bygge.

Dåpen skulle etter planen holdes på Orknøyene i midten av mai, men er på grunn av Covid-19 pandemien utsatt på ubestemt tid. Etter levering går nybygget til Skottland og inn på fast charter for Cooke Aquaculture sin oppdrettsaktivitet i Skottland.

Migdale Transport Ltd. er hjemmehørende ved Bonar Bridge, Skottland, hvor selskapet driver med smoltproduksjon, landtransport av levende fisk og brønnbåttjenester. Rederiet ble etablert i 2008 og har fra før brønnbåten M/S «Migdale» ex. «Rofisk», som også er bygget ved Aas Mek. Verksted. M/S «Marsali» er rederiets første nybygg.

Tekniske opplysninger

Nybygget har følgende hoveddata: Lengde o.a. 62,86 meter, bredde 12,00 meter, dybde i riss 5,90 meter, lasteromskapasitet 1500 m3, mens servicefart er oppgitt til 12 knop.

Fartøyet er utstyrt og arrangert spesielt for transport av smolt, samt føring av levende fisk i lukket system. Båten er også utrustet med dewater laste-/lossesystem for ferskvannsbehandling av fisken.  Nybygget er utstyrt med eget ferskvanns produksjonsanlegg med kapasitet på 3000 m3 pr døgn. Båten er videre arrangert for sortering og avlusing med filter for oppsamling av lus.

M/S «Marsali» er spesielt konstruert for å kunne trykklosse med en trykkhøyde på opptil 15 meter. Dette for å kunne trykklosse direkte til slakteri eller mottakstanker på land.

Lasteromsvolumet er på 1500 m3 fordelt på 2 lasterom med skyveskott, CO2 strippere og trykk laste- og lossesystem for lukket transport. For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert tre Palfinger kraner på dekk, en på 38 t/m og to på 31 t/m. Det er i tillegg montert kapstans, trommelvinsjer for assistanse ved merdene, ankervinsjer og fortøyningsvinsjer.

Fremdriften besørges av en Wärtsilä dieselmotor type 8L20 som yter 1600 kW v/1000 o/min., koblet til et Brunvoll gir- og propellanlegg. Strømproduksjonen besørges av to stk. Nogva Cummins QSK38-DM1 Tier 2 dieselmotorer, hver på 1044 kW v/1800 o/min., samt et havneaggregat av Nogva Scania fabrikat type DI 13 75 M på 323 kW. For best mulig manøvrering er det montert sidepropell forut og akter på hhv. 450 og 300 kW av type Brunvoll.