M/S "Multi Energy" - en kraftplugg fra Sletta Verft AS.

«Multi Energy» – levert fra Sletta Verft

Sletta Verft AS i Mjosundet overleverte M/S «Multi Energy» til FSV Group den 16. november 2020.

Nybygget er et 27,00 meter langt frakte- og servicefartøy, og er verftets byggenummer 183. Et søsterskip, Sletta Verft sitt bnr. 186, er under bygging for levering til samme rederi i mai 2021.

Fartøyet som er spesielt utviklet for frakte- og slepeoppdrag, service og support i havbruksnæringen, er utviklet av FSV Group og Solstrand Trading. I fartøydesignet er det lagt stor vekt på økt kapasitet og på å ta i bruk nyvinninger av utstyr, systemer og løsninger for sikre og effektive operasjoner om bord.

Nybygget er en kraftplugg av et fartøy med svært gode sjøegenskaper og arbeidsforhold om bord. I design og arrangement er det lagt vekt på gode og sikre tekniske løsninger for de som arbeider på dekk, og det siste tilgjengelige innen sikkerhetsutstyr er å finne om bord i fartøyet. For å tilfredsstille fremtidige miljøkrav, er det installert et diesel-elektrisk fremdriftssystem i kombinasjon med en batteripakke på 270 kWH. Dette er den største batteripakken installert på et større servicefartøy i havbruksnæringen, og gir store miljøgevinster.