M/S "Multi Innovator". Foto: Kjell Stien Brunes

«Multi Innovator» – levert fra Vard Aukra

I september 2018 overleverte Vard Aukra sitt første frakt- og servicefartøy til FSV Group.

Fartøyet er verftets byggenummer 900 og har designbenevnelse S-1919-SV. Nybygget omtales i markedet som ett av de mest avanserte fartøyene til havbruksnæringen noen sinne.

M/S «Multi Innovator» er spesielt utviklet for service- og supportoppdrag innen havbrukssektoren og er et fartøy hvor det er lagt stor vekt på å ta i bruk nyvinninger av utstyr, systemer og løsninger. Blant annet er det montert en avansert ROV ombord, mens selve fartøyet har DP, spesialtilpasset dekksutstyr, ballastvannsystem, elektriske tunneltrutsere og dieselelektrisk generatoranlegg.

M/S «Multi Innovator» kompletterer en allerede moderne flåte av servicefartøyer i FSV.  Et søsterskip overleveres i løpet av våren 2019.