“Multi Quality” levert fra Vaagland Båtbyggeri

FSV Group AS tok i april 2016 levering av servicefartøyet “Multi Quality” fra Vaagland Båtbyggeri AS.

Dette er verftets byggenr. 151 og søsterfartøy til «Multi Safety» som ble levert senhøstes 2015. Båtene benevnes frakte- og servicefartøy for oppdrettsnæringen og er bygget til DNV GL klasse ✠1A1, Tug, Dynpos(AUT), samt Sjøfartdirektoratets regler for lasteskip med europeisk fartsområde nord for 40 gr.

Hoveddata er oppgitt til Loa 26,88 meter, lbpp 23,38 meter og bredde 11,50 meter. Bollardpull er 16 tonn mens arbeisdekket har kapasitet for 185 tonn eller 6 stk. 20 fots containere.