Designen er utført av Heimli AS og fartøyet har følgende hoveddata: Loa 26,25 meter, lengde bpp 23,95 meter og bredde 11,60 meter. Foto: Jan Thore Josdal

«Niklas» levert fra Fitjar Mek. Verksted

Den 22. juni 2016 overleverte Fitjar Mek. Verksted AS sitt bnr. 218, M/S «Niklas» til Finnsnes Dykk og Anleggservice AS.

M/S «Niklas» er den hittil største båten FMV har bygget innenfor segmentet arbeidsbåt til oppdretts- og servicenæringen. Fartøyet er utrustet med topp moderne fasiliteter og et dekksmaskineri dimensjonert for å mestre tunge og utfordrende arbeidsoppgaver. Nybygget har dieselelektrisk fremdriftssystem for maksimalt å kunne utnytte strøm om bord, både til propulsjon og til arbeid med dekksutstyr. – Med dette prosjektet har vi sprengt nye grenser og innlemmet design og bygging av enskrogs arbeidsbåter i vår portefølje, forteller Jan Thore Josdal, ansvarlig innkjøper ved FMV.

Det har vært høyt fokus på alle installasjoner om bord. «Niklas» er således utstyrt med god navigasjons- og kommunikasjonsutrusting. Nybygget har blant annet posisjoneringsanlegg, flere kartsystemer for å kunne betjene alle kundegrupper, samt multistrålelodd og strømlogg for kartlegging av havbunnen.

– Skroget er bygget her i Norge, fra første sveis, forsikrer Josdal. – Men grunnet høy aktivitet ved FMV har vi måttet leie inn produksjonslokaler i Uskedalen for skrogbyggingen. Der er seksjonene bygget, sammensatt til ett skrog og oppmalt før slep til Fitjar for utrusting og ferdigstilling.

Finnsnes Dykk & Anleggservice er lokalisert på Finnsnes og driver med dykking og alt av undervannsarbeider. Kundekretsen inkluderer maskinentreprenører, kraftlag, kystverk og kommuner i Nordland, Troms og Finnmark. Selskapet disponerer fire andre fartøyer i tillegg til «Niklas».