«North Barents» har loa 92,60 meter, bpp 82,20, største bredde 19,20, dybde h.dk. 8,50 meter og er klasset til DNV GL +1A1 SPS Clean(Design) COMF(C-2, V-3) DK(+) DYNPOS(AUTR) E0 HL(2.8) Ice(1B) LFL(*) NAUT(OSV(A)) OILREC SF Winterized(Basic).

«North Barents» – PSV fra Simek

Rederiet Gulf Offshore Norge AS tok levering av M/S «North Barents» den 18. januar 2017. Da hadde skipet lagt klar til overlevering en god stund, men nedgangen i offshore gjorde at rederi, bankene og verft ble enige om utsatt levering.

Skipet er designet av Skipsteknisk AS i Ålesund og er en videreutvikling av ST-216L CD. Skroget er bygget ved Desan Deniz Insaat Sanayi Ticaret A.S.

ST-216 Arctic er designet for operasjoner i nordområdene og er basert på erfaringene fra tidligere leverte ST-216 CD som rederiet har i operasjon. Her er både is-klasse på båten samt at den har klassenotasjonen ”Winterized Basic”, som betyr at en tar høyde for nedising av skipet ved å installere varmekabler i utsatte områder for å sikre passasje til livsviktige funksjoner.

M/S «North Barents» har et dieselelektrisk fremdriftsanlegg ved tre generatorer på totalt ca. 8.400 kW v/900 o/min. som bl.a. leverer strøm til de to CRP azimuth thrusterne akter, hver på ca. 2.600 kW som gir en forventet fart på ca. 16 knop. I tillegg er skipet utstyres med 2 stk. 1100 kW CP thrustere og en opptrekkbar 880 kW CP thruster forut.

Skipet er designet og bygget for krevende oppgaver i nordområdene.