Fra dåpen av "OV Ryvingen" i Ålesund den 8. mai 2019. Foto: Kystverket

«OV Ryvingen» – levert fra Fitjar Mek. Verksted

Det er Fitjar Mek. Verksted AS som har bygget Kystverket nye flaggskip. Designen er fra Heimli Ship Design og nybygget ble døpt i Ålesund onsdag 8. mai 2019.

M/S “OV Ryvingen” et et moderne hybridskip hvor batterikapasiteten gjør det mulig å gå kun på batteridrift en hel arbeidsdag. Båten beskrives som et multifunksjonelt fartøy som innebærer at det skal utføre alle typer tjenester langs hele norskekysten, alt fra vedlikehold av merker og lykter til nymerking av farleder og å være en ressurs i forbindelse med oljevernaksjoner og annen opprydning.

“OV Ryvingen” er et hybridskip med flere innovative løsninger som bidrar til redusert energiforbruk. Blant annet fremheves verdens første permanentmagnet azipull-propeller, en stor “thermos” som bruker varme fra hovedmotoren til varmegjenvinning samt et avansert energistyringssystem.

Batteripakken ombord er på hele tre MWh som gjør det mulig å gå en hel arbeidsdag kun på batteridrift. Kystverket poengterer også at fartøyet kan benytte landstrøm der det er tilgjengelig, og kan ligge i opptil et døgn for å ha et havneopphold som er støy- og utslippsfritt.

“OV Ryvingen” er av Heimli Ship Design.

Hoveddata:

“OV Ryvingen” har designbenevnelsen HFMV MFF46 med lengde oa på 46,60 meter og bredde 12,00 meter. Skipet er klasset til DNV GL +1A Battery(Power) Clean COMF(C-2, V-2) DYNPOS(AUT) E0 Ice(1C) OILREC.

Det nye fartøyet er det fjerde i henhold til Kystverkets sin flåtefornyelsesplan. Den neste båten blir et søsterskip av “OV Ryvingen” og leveres fra Fitjar Mek. Verksted AS høsten 2020.