Stor dag: Fra v. Sigurd Sandøy, Jarle Gunnarstein (Larsnes Mek. Verksted), Anders Sandøy, Joar Sandøy, gudmor Camilla Sandøy, Anette Sandøy, Merete Sandøy og Odd Einar Sandøy.

«Ro Fortune» – brønnbåt fra Larsnes Mek. Verksted

Lørdag 30. juni 2018 ble byggenr. 62 fra Larsnes Mek. Verksted AS, M/S «Ro Fortune”, døpt i Tromsø havn.

M/S “Ro Fortune” er den femte brønnbåten i serien LFC2020, alle levert fra Larsnes. Skipsdesignet er et resultat av mangeårig utviklingsarbeid mellom rederi og Skipskompetanse AS i Måløy. Nybygget er stasjonert i Nord-Norge, med Troms og Finnmark som viktigste operasjonsområde.

Gudmor var Camilla Sandøy.