M/S «Ro Server» i operasjon ved et oppdrettsanlegg. Foto: Rostein AS

«Ro Server» levert fra Larsnes Mek. Verksted

I mai 2016 overleverte Larsnes Mek. Verksted AS bnr. 55 til rederiet Rostein AS. Dette er den første av tre store brønnbåter som verftet bygger for Rostein.

Dette er den første av tre store brønnbåter som verftet bygger for Rostein. Designen er fra Skipskompetanse AS med typebetegnelsen SK 6000 DE II. Lastekapasiteten er på hele 3500 m3.

Nybygget har en største lengde på 82,10 meter, lengde bpp 77,60 meter og bredde 15,50 meter – og er en noe større utgave av verftets bnr. 54, M/S «Ro Arctic», til samme rederi – også det en brønnbåt. «Ro Server» er altså det første av tre i SK 6000 DE II-serien. Dermed viser båtene fra Larsnes utviklingen innen brønnbåt-sektoren, fra «Ro Fjord» (lev. 12/2009, loa 72,16 m, 2800 m3) via «Ro Arctic» (lev. 11/2014, loa 75,50 m, 3140 m3) til dagens nybygg «Ro Server» (5/2016, 82,10 m, 3500 m3).

Selv om «Ro Arctic» var utrustet med mange nyvinninger, tar «Ro Server» det hele et steg videre. Dette er første brønnbåt med utstyr for lusefjerning ved bruk av varmt vann. Metoden er svært skånsom og har ingen andre utslipp enn temperert vann. Rederiet opplyser at man forventer økt bruk av denne type løsning fremover. Andre karakteristika ved denne er to brønner, skyveskott, automatisk tankrensesystem, BlueMist vask- og desinfeksjonssystem, 100 prosent lusfiltrering og UV.

M/S «Ro Server» er klasset til DNV GL med notasjonene +1A1, E0 og skal for det meste operere på Vestlandet. IMO nr. er 9773260.