M/S "Ro Venture" er noe så unikt som verdens 2. hybride brønnbåt. Også forgjengeren, "Ro Vision", var levert fra Larsnes Mek. Verksted AS.

«Ro Venture» – hybrid brønnbåt fra Larsnes Mek. Verksted

Den 16. juli 2020 overleverte Larsnes Mek. Verksted AS sitt byggenummer 66 til rederiet Rostein AS, Harøy. Nybygget er verdens 2. hybride brønnbåt, etter søsterskipet «Ro Vision» som verftet leverte til samme rederi tidligere i år.

M/S «Ro Venture» er det syvende fartøyet i serien LFC 2020 fra Skipskompetanse AS i Måløy, og de er alle bygget ved Larsnes Mek. Verksted AS. Smartere energibalanse er stikkordet for å beskrive hybriddriften. Den skal sørge for et optimalt samspill mellom batteripakke og dieselgeneratorene. Batteriene tar effekttoppene og avlaster dieselmotorene effektivt.

Brønnbåten har designbenevnelse SK 6000 DEH III. Båten har to fisketanker med en kapasitet på 3900 m³, flyttbare bulkheads og et moderne system for lossing og lasting av levende fisk.