«Ronja Challenger» har lastekapasitet på ca. 1800 m3 fordelt på to lasterom med skyveskott og trykk laste-/lossesystem. Fartøyet er arrangert med rederiets spesielle tverrskips sirkulasjonssystem for optimal utnyttelse av tankvolumet.

«Ronja Challenger» levert fra Aas Mek. Verksted

Brønnbåten av AAS 1802 ST design ble overlevert Sølvtrans AS, Ålesund i april 2016.

Nybygget er arrangert for føring av levende fisk i lukket og semi-lukket brønn med UV rensing uten utslipp av ubehandlet vann under transport eller ved lossing, samt transport av levende fisk i vanlig åpen brønn. Lastekapasiteten er på ca. 1800 m3 fordelt på to lasterom med skyveskott og trykk laste-/lossesystem, og fartøyet er arrangert med rederiets spesielle tverrskips sirkulasjonssystem for optimal utnyttelse av tankvolumet. Det er montert et dobbelt vakuumpumpe-anlegg med 2 x 6000 l tanker.

Designet har følgende hoveddata: Lengde oa 69,86 meter, lbpp 66,98 meter og bredde 12,00 meter. Dødvekten er oppgitt til 3200 tonn. Fremdriften besørges av en Wärtsilä dieselmotor med ytelse på 1600 kW v/1000 o/min.