M/S "Ronja Explorer" Foto: Verftet

«Ronja Explorer» – brønnbåt fra Aas Mek. Verksted

Den 27. juni 2019 overleverte Aas Mek. Verksted AS sitt nybygg nummer 199, M/S «Ronja Explorer» til rederiet Sølvtrans AS.

Nybygget er av typen AAS 2502 ST og ble døpt i Ålesund den 29. juni. Gudmor var Maria Sinkaberg Johnsen. M/S «Ronja Explorer» har en lastekapasitet på 2500 m3 og er av et helt nytt design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset operasjoner i Skottland og for transport av smolt og postsmolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig enkelte steder med for stort dypgående.

Fartøyet er designet med rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene spesielt beregnet på lukket transport. Båten er videre arrangert for transport av smolt og slaktefisk i åpent og lukket system samt ferskvannsbehandling for avlusing og for å være servicefartøy for oppdrettsanlegg. Utrustningen omfatter også utstyr med filter og UV system for vannrensing for smolt transport, avlusing og behandling av alt utslipp til sjø.

Du kan lese mer her.