M/S "Ronja Islander" er av AAS 1802 ST design. Foto: Verftet

«Ronja Islander” – brønnbåt fra Aas Mek. Verksted AS

Sølvtrans Wellboat AS har tatt levering av brønnbåten M/S «Ronja Islander», byggenummer 201 fra Aas Mek. Verksted AS. Skipet døpes i dag, 7. desember 2019, i Ålesund.

Nybygget er av verftets eget design, type AAS 1802 ST, og gudmor er Kathleen Mathisen. Etter levering går fartøyet rett til Canada og inn på langsiktig kontrakt for Grieg Seafood på sine oppdrettsanlegg der.

Sølvtrans AS, hjemmehørende i Ålesund, er verdens største brønnbåtrederi og driver transport av levende fisk, hovedsakelig laks og ørret. Selskapet har med dette fartøyet 24 fartøy i drift. Dette inkluderer fartøyene i Chile hvor Sølvtrans er deleier. Alle fartøyene går i stor grad på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada, Tasmania og Chile. Selskapet ble etablert i 1986 av konsernsjef Roger Halsebakk.

Hoveddata

Lengde o.a. 69,86 meter

Største bredde 12,00 meter

Dybde i riss 6,20 meter

Lasteromskap. 1800 m3

Servicefart 13 knop

 

Arrangement

M/S «Ronja Islander» er utstyrt og arrangert spesielt for føring av levende fisk i lukket system som rederiet har spesialisert seg på gjennom 16 år. Båten er også utrustet med dewater laste-/lossesystem for ferskvannsbehandling av fisken.

Båten er arrangert for sortering, smolttransport, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-behandling av alt sirkulasjonsvann. Fartøyet er spesielt konstruert for å kunne trykklosse med en trykkhøyde på opptil 15 meter. Dette er arrangert spesielt for å kunne trykklosse direkte til slakteri eller mottakstanker på land.

Lastekapasiteten er på 1800 m3 fordelt på to lasterom med skyveskott og trykklaste- og lossesystem, og arrangert med rederiets spesielle tverrskips sirkulasjonssystem for optimal utnyttelse av tankvolumet og lukket transport.

Det er innredningsfasiliteter for ti personer, fordelt på seks énmannslugarer og to tomannslugarer, alle med dusj og toalett. Båten er arrangert med stor og romslig messe og salong, bysse, kjøl- og fryserom, vaskerom, garderobe, kaffebar, trimrom, laboratorium m.m.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiskehåndtering m.m. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing iht. strengeste krav.

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler.

Lastearrangement

Lasterommet er på totalt 1800 3fordelt på to rom med skyveskott og trengesystem. For lasting og lossing av levende fisk er båten arrangert med trykk laste- og lossesystem med fisketellere, for trykklossing også til land opp til 15 m trykkhøyde. I tillegg er det montert et dobbelt vakuumpumpe anlegg med 2 x 6000 liter tanker.

Båten er spesielt arrangert for lukket transport med CO2 luftere, RSW kjøling, oksygenering mm for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med transport av smolt, syk fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.

Båten er utstyrt med filter og UV anlegget med kapasitet for behandling av vann inn eller ut av lasterommene.

Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisken. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørrstoff/lus og videre UV-behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres ombord eller leveres til land for analyse eller destruksjon.

Eget system er montert for separering av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing med ferskvannsbading og gjenbruk av ferskvannet, og bruk av over- og undertrykkslasting uten bruk av vakuumpumpe.

Eget system er installert for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. For transport av fisk med lukket system er det montert stor kapasitet med CO2 strippere for avgassing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH.

Alle systemer, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. For rengjøring og desinfisering av lasterom og rørsystem er det montert et automatisk vaske -og desinfiseringssystem, samt manuelle høytrykksvaskere og ozon desinfiseringssystem.

Dekksutstyr

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire kraner på dekk. To på 26 t/m og to på 24 t/m for not håndtering. Det er i tillegg montert capstans, trommelvinsjer for assistanse ved merdene, ankervinsjer og fortøyningsvinsjer.

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert fisketellere, samt smolttellere og tørrteller på sorteringsmaskin.

Maskineri

I maskinrommet er det montert en hovedmotor på 1920 kW ved 750 o/min. Strømproduksjon besørges av to dieselmotorer hver på 1628 kW v/1800 o/min., samt et havneaggregat på 323 kW. Alle motorer er utstyrt med IMO-Tier III NOx eksosrenseanlegg som gir sterkt redusert utslipp til luft. For best mulig manøvrering er det montert sidepropell forut og akter, hhv. 450 og 300 kW. Alle systemer, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.

Byggenummer 201, M/S «Ronja Islander», ved utrustningskaien til Aas Mek. Verksted AS. Foto: Verftet