Stor dag: Fra venstre: Bjørn Magne Aas, Gudmor Heidi Engelkor, kaptein Terje Kongestøl Vik og Robin Halsebakk.

“Ronja Princess» – brønnbåt fra Aas Mek.

Aas Mek. Verksted A/S leverte den 30. mars nybygg nr. 208, en brønnbåt av typen AAS 3002 ST til rederiet Sølvtrans AS.

Dåpen fant sted på Skateflukaia i Ålesund, lørdag 26. mars. – Dette er det 33. nybygget vi har fått gleden av å levere til Sølvtrans over en periode på vel 25 år, forteller Bjørn Magne Aas, daglig leder ved Aas Mek. verksted AS på Vestnes. – Det er også det første av 7 nybygg i en serie av 3000 m3 – fartøy som vi har i ordre til Sølvtrans, og som skal leveres jevnt og trutt framover til ut i 2025.

Rederiet

Sølvtrans AS som mottar skipet er hjemmehørende i Ålesund og er verdens største brønnbåtrederi, og driver transport av levende fisk, hovedsakelig laks og ørret. Sølvtrans er et brønnbåtrederi som er svært opptatt av fiskehelse, biosikkerhet og lokal verdiskaping. Derfor bygger selskapet sine båter ved lokale verft, kjøper verdens beste fiskehåndteringssystemer fra verdensledende lokale leverandører og satser på norske sjøfolk om bord i båtene.

Selskapet har over 20 fartøy i drift som i stor grad går på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada, Tasmania og Chile. Selskapet ble etablert i 1986 av Roger Halsebakk, som i dag er styreformann i rederiet.

Tekniske opplysninger, bnr. 208

  • Lengde o.a                 :               76,96 m
  • Bredde                       :               17,80 m
  • Dybde i riss               :                 5,90 m
  • Lasteromskap.         :               3000 m3
  • Servicefart                :               13 knop

Nok et praktbygg fra Aas Mek. Verksted AS.

Arrangement

Nybygget er av verftets eget design typen AAS 3002 ST og har et brønnvolum på 3000 m3 fordelt på to fisketanker, og er utrustet med det beste og mest innovative fiskehåndteringsutstyret i markedet.

Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående. Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte, og er spesielt arrangert for transport av smolt.

Fartøyet er arrangert med system for null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter og system for ferskvanns behandling av fisken m.m.

Brønnbåten er designet med shelterdekk som gjøre det langt tryggere for mannskapet for ferdsel på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

Innredning

Båten er arrangert med innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue og trimrom. Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Båten er utstyrt med vakuum toalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

Elektronisk utstyr

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr for Europeisk fartsområde.

Lastearrangement

Lasterom volumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av rundt 450 tonn levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Nybygget er videre designet for skånsom undertrykks lasting, overtrykk lossing til merd eller anlegg på land, sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

«Ronja Princess» er arrangert med CO2 luftere for avgassing av vannet i brønnene, O2 produksjon og innblandings system for oksyginering av vannet under lukket transport, ferskvanns behandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.

Videre er hun er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing, ferskvanns behandling, smolt lasting o.l. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. Båten er også utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system med kapasitet som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2C pr time.

For overvåking av last og system er det montert et automasjons- og overvåkingssystem type Well Control for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter. Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l. i forbindelse med lasting langs merdene.

Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system «Well Wash». Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

Dekksutstyr

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk. Det er i tillegg montert kapstans, trommel vinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer.

Maskineri

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 o/min., som er koplet til et Brunvoll Volda gear og propellanlegg. Strømproduksjon besørges av to stk. CAT 3512 C hver på 1550 ekW, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 349 ekW.

For best mulig manøvrering er det montert tre sidepropellere fra Brunvoll, en forut på 600 kW og to akter på til sammen 500 kW. Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.