20220330 182210

Nok et praktbygg fra Aas Mek. Verksted AS.