M/S "Ronjafisk" er av type AAS 2502 ST.

«Ronjafisk» – brønnbåt fra Aas Mek. Verksted AS

Aas Mek. Verksted overleverer sitt byggenummer 200 til Sølvtrans AS. Nybygget er en brønnbåt av verftets eget design av type AAS 2502 ST og ble kontrahert i desember 2017. Dåpen av M/S «Ronjafisk» fant sted i Ålesund den 14. desember med Mrs. Su Cox som gudmor.

Etter levering går nybygget til Skottland, og inn på langsiktig kontrakt for Scottish Salmon og deres oppdretts anlegg i Skottland. – Dette er andre nybygget vi leverer til Sølvtrans i løpet av ei uke, og den 30. båten vi har bygget til rederiet, samt at det er verftets bygg nr. 200, så dette kan sies å være en jubileumsbåt både for rederi og verft, sier verftsdirektør Halvard Aas i en pressemelding. – Det er derfor veldig passende at båten har fått navnet «Ronjafisk» som også var navnet på den første båten verftet leverte til Sølvtrans tilbake i 1995.

M/S «Ronjafisk» ble døpt i Ålesund den 14. desember 2019.

Rederiet

Sølvtrans AS som mottar skipet er hjemmehørende i Ålesund, og er verdens største brønnbåtrederi og driver transport av levende fisk, hovedsakelig laks og ørret. Selskapet har med dette nybygget 25 fartøy i drift. Dette inkluderer fartøyene i Chile hvor Sølvtrans er deleier. Alle fartøyene går i stor grad på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada, Tasmania og Chile. Selskapet ble etablert i 1986 av konsernsjef Roger Halsebakk.

M/S «Ronjafisk»

Fartøyet har følgende hoveddata:

Lengde o.a.: 69,96 meter

Største bredde: 17,80 meter

Dybde i riss: 5,90 meter

Lasteromskap. 2500 m3

Servicefart 13 knop

 

Båten er søsterskip til Aas Mek. sitt bygg nr. 199 som ble levert til samme rederi i juli i år. Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset operasjoner i Skottland og for transport av smolt og postsmolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig enkelte steder med for stort dypgående. Nybygget er designet med rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene spesielt beregnet på lukket transport.

Båten er arrangert for transport av smolt og slaktefisk i åpent og lukket system samt ferskvannsbehandling for avlusing og for å være servicefartøy for oppdrettsanlegg. Båten er også utstyrt med filter og UV system for vannrensing for smolt transport, avlusing og behandling av alt utslipp til sjø.

M/S «Ronjafisk» er arrangert med innredning for 12 personer i én- og to-mannslugarer med toalett og dusj og gode fasiliteter. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, trimrom. Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Båten er videre utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.  «Ronjafisk» er godt utstyrt med elektronisk utrusting i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart.