M/S "Seir" har et fast mannskap på 15 personer og driver fiske langs norskekysten, i Barentshavet, rundt Færøyene, Grønland Island og New Foundland. Foto: Seir AS

«Seir» overlevert fra Vaagland Båtbyggeri

Det topp moderne autolinefartøyet M/S «Seir» ble overlevert fra Vaagland Båtbyggeri AS til rederiet Seir AS i september 2018. Nybygget er verftets byggenummer 157.

Nybygget er det femte i rekken som bærer Seir-navnet og Urkedal-familien som eier fartøyet har lagt stor vekt på rigge fartøyet for fremtiden. Blant annet er det installert moonpool som erstatning for luke mot åpent hav, en klar sikkerhetsmessig forbedring mener rederiet.

Kvaliteten på fisken som produseres ombord sikres blant annet gjennom et nyutviklet arrangement for blødetankene. Her skal fangsten ligge nybløgget over lengre tid enn før, for så å bli sendt videre til sløying og nedfrysing. «Seir» skal for øvrig være det første autolinefartøyet som laster på paller, med egen truck i fryserommet. Kapasiteten her er oppgitt til 400 tonn.

Designen er type ST-155 fra Skipsteknisk hvor lengde oa er oppgitt til 53,10 meter med 12,80 meter største bredde. Skipet er klasset i DNV GL med notasjonene +1A1 Fishing vessel Ice(C).

Flotte linjer, med et effektivt undervannskrog. Foto: maritimt.com/Marthe Lunestad Strand