Solundbåten "Selbjørnen" levert fra Solund Verft AS i april 2018. Foto: havbrukspartner.no

«Selbjørnen» – levert fra Solund Verft AS

Med et egenartet og svært arbeidseffektivt design har Solund Verft AS og Maritime Engineering gode forhåpninger til designet med benevnelsen «Solundbåten».

Den første Solundbåten levert er «Selbjørnen», byggenummer 12 fra Solund Verft og overlevert Engesund Fiskeoppdrett AS i april 2018. Fartøy nummer to, og byggenr. 13 fra Solund Verft, følger i løpet av kort tid.

Designet er meget egenartet, men svært arbeidseffektivt.

Havbrukspartner AS har vært byggeinspektør på vegne av selskapet Engesund Fiskeoppdrett og påpeker at etterspørselen etter spesialtilpassede arbeidsbåter for fiskeoppdrett har eksplodert de siste årene. Og det har igjen medført nytt regelverk som man må forholde seg til og som definerer designet «Solundbåten». Lengde og bredde er dermed identisk, hver 7,99 meter, mens arrangementet karakteriseres av stor dekksplass, god stabilitet og et romslig maskinrom. Lengde oa er 7,99 meter med bredde Fremdriften besørges av en dieselmotor på 175 hk.