Foto: Stadyard AS

«Støttfjord» – levert fra Stadyard

Rederiet Brødrene Bakken AS overtok bygg nr. 42 fra Stadyard AS tidlig i mars 2019. Skipet ble døpt i Bodø den 2. mars.

Dette kombinerte snurper/snurrevad fartøyet er det første av to søsterskip med denne designen. Under utviklingen av «Støttfjhord» og «Trondskjær» ønsket rederiene å fronte kystnotgruppas utvikling i det grønne skiftet. Det å bidra til miljøoptimalisering av denne fartøygruppen har vært en viktig målsetting i prosjektet.

Fartøyene har designbenevnelsen SK-3355 hvor skroget er optimalisert gjennom analyser og modelltester i slepetank. Videre er de utstyrt med et hybrid fremdriftssystem med en rekke andre miljøtiltak implementert i konseptet. De elektriske vinsjene er er et konkret eksempel på hvor det er mulig å spare forbruk. Vekten av batteripakken ombord skal være ca. tre tonn.

Hoveddata:

Lengde o.a. er oppgitt til 39,70 meter med bredde på 9,80 meter. RSW tankkapasitet er på ca. 425 m3 og fartøyet er klasset til DNV GL. Innredningen er arrangert for 12 personer.