OLYMPUS DIGITAL CAMERA

«Torbas» levert fra Stadyard AS

Torbas AS på Raudeberg tok i desember 2014 levering av M/Tr. «Torbas» fra Stadyard AS.

Nybygget er en kombinert ringnot-/pelagisk tråler av Seacon design. Fartøyet er bygget til DNV GL klasse ✠1A1, Fishing Vessel, Ice C, E0 og har Måløy som hjemstedshavn. «Torbas» er konstruert med overbygget bakk – muligens den eneste ringnotsnurperen som har det – og har følgende hovedddata: Lengde o.a. 69,90 meter, lengde b.p.p. 62,02 meter og bredde 15,00 meter.