Logo

Om oss

Norske Skipsverft er en felles salgs- og markedsorganisasjon for konkurrerende skipsverft med sekretariat i Bergen. Sekretariatet ledes av Asle B. Strønen og et styre bestående av fem representanter valgt av Årsmøtet.

Sekretariatets oppgave er å fungere som et bindeledd mellom medlemsverftene, kunder, myndigheter, konsulenter/leverandører og media. Norske Skipsverft fremstår som en aktiv bransjeorganisasjon hvor kontakt med politiske miljøer, virkemiddelapparat og finansinstitusjoner skal gi grobunn for aktivitet og sysselsetting langs hele vår langstrakte kyst.

Sekretariatet skal bidra til at redere i inn- og utland får de beste tilbud for alle typer verftsoppdrag. Sekretariatet og medlemsverftene har generasjoners erfaring innen sitt fag, og en omfattende kompetanse innen alle verftsoppgaver, fra nybygging av skip til ombygging og reparasjoner. Referanselisten over utførte oppgaver og fornøyde rederier er lang. Sekretariatet er et felles kontaktpunkt for samtlige medlemsverft.