Fiskeriminister Per Sandberg (FrP), til venstre, besøker standen til SIMEK AS på Nor-Fishing 2016. I midten står konsernsjef Torstein Mar Baldvinson i Samherji Group og til høyre verftsdirektør Øyvind Iversen. Foto: skipsrevyen.no

En nasjonal og samlende bransjeorganisasjon

Norske Skipsverft er en nasjonal og samlende bransjeorganisasjon for norsk verftsindustri.

Sekretariatets hovedoppgaver er å være et aktivt bindeledd mellom industrien og myndighetene, samt mellom industrien og næringens kunder i inn- og utland. Vi formidler din forespørsel videre til medlemsverftene som er aktuelle for nettopp ditt oppdrag.

Medlemsverftene har årtier med erfaring fra nybyggingsoppdrag av alle størrelser og kompleksiteter. Vi har også uovertruffen kompetanse på ombygginger, forlengelser og reparasjoner av alle skipstyper – ikke noen oppgave er for liten eller for stor.

Sekretariatet bistår medlemsverftene på messer og konferanser i inn- og utland, og legger til rette for tydelig ekstern profilering av medlemsverftene og organisasjonen.