Fiskerstrand Verft AS er en god representant for den kvalitet og kompetanse norsk verftsindustri representerer.

En nasjonal og samlende bransjeorganisasjon

Norske Skipsverft er en nasjonal og samlende bransjeorganisasjon for norsk verftsindustri.

Sekretariatets hovedoppgaver er å være et aktivt bindeledd mellom industrien og myndighetene, samt mellom industrien og næringens kunder i inn- og utland. Vi formidler din forespørsel videre til medlemsverftene som er aktuelle for nettopp ditt oppdrag.

Våre 24 medlemsverft har årtier med erfaring fra nybyggingsoppdrag av alle størrelser og kompleksiteter. Vi har også uovertruffen kompetanse på ombygginger, forlengelser, dokkinger og reparasjoner av alle skipstyper – ikke noen oppgave er for liten eller for stor.

Sekretariatet bistår medlemsverftene på messer og konferanser i inn- og utland, og legger til rette for tydelig ekstern profilering av medlemsverftene og organisasjonen.