Vi er strategisk viktig

  • Norske Skipsverft sine medlemmer har stor samfunnsmessig betydning, de er strategisk viktige, for å bygge og utføre service på fartøyer innen maritim mat- og energiforsyning, samt sjøverts samferdsel og beskyttelse og patruljering av våre farvann.

 

  • Det grønne skiftet: Verftene langs hele kysten er helt avgjørende for at samfunnet skal få gjennomført Det grønne skiftet innen maritim sektor. Skipsverftene er hub’en som sikrer at lav- og nullutslippsteknologi, moderne elektriske løsninger, samt annen miljøoptimalisert teknologi blir implementert i ny og eksisterende tonnasje.

 

  • Bærekraft: En differensiert norsk verftstruktur, geografisk så vel som kapasitetsmessig, bidrar til utvikling og uttesting av bærekraftig innovasjon innen alle områder av sjøverts transport.