Designbenevnelsen på nødslaktefartøyet er HFMV P26 - 200ELAX.

FMV utvikler nødslaktefartøy, Servicebåt AS kontraherer

Designselskapet Heimli AS og skipsverftet Fitjar Mek. Verksted AS sitt konsept P26 er en teknologisk nyvinning hvor utstyret ombord i fartøyet sikrer økt fiskevelferd og sorterer ut død fisk slik at den aldri kommer til et middagsbord.

Les mer

Sammen er vi sterke
Sammen tilbyr vi det beste

 
Våre medlemmer
Bli medlem