Foto: SIMEK AS

Simek leverer hekktråler til New Zealand

Flekkefjord-verftet Simek AS overleverte sitt byggenr. 135, M/Tr. «Tokatu», til Sealord Group Ltd. Nelson på New Zealand den 3. mai 2018.

Les mer

Sammen er vi sterke
Sammen tilbyr vi det beste

 
Våre medlemmer
Bli medlem