Byggenummer FMV39 er en båt med designbenevnelsen Prossess P43 fra Fitjar Mek. Verksted AS.Lastekapasiteten er oppgitt til 300 tonn og nybygget skal ferdigstilles i desember 2018.

Effektiv stålproduksjon ved Fitjar Mek. Verksted

I 2010 begynte Fitjar Mek. Verksted AS sin satsing på skrogbygging hjemme. Siden den gang har verftet bygget komplette arbeidsbåter på Fitjar. FMV39 Napier og FMV40 Kystverket markerer en foreløpig topp i dette arbeidet.

Les mer

Sammen er vi sterke
Sammen tilbyr vi det beste

 
Våre medlemmer
Bli medlem