Skipsbygging har stor lokal samfunnsbetydning. Arkivfoto: Larsnes Mek. Verksted

Ny finansieringsordning: Forventningsfull verftsindustri

Som bransjeforening er Norske Skipsverft høringsinstans for den nye låne- og garantiordningen for kjøp av skip fra verft i Norge når disse skipene skal brukes i Norge. – Høringsutkastet er positivt og slik industrien har ønske om, uttaler styret i Norske Skipsverft og presiserer samtidig behovet for en snarlig implementering.

Les mer

Sammen er vi sterke
Sammen tilbyr vi det beste

 
Våre medlemmer
Bli medlem