Byggekontrakten inneholder opsjon på ytterligere ett fartøy. Ill.: Oma Baatbyggeri

Oma Baatbyggeri med kontrakt på offshore vind

Oma Baatbyggeri AS og Offshore Windservice AS har signert kontrakt om levering av et transportfartøy for servicepersonell for offshore vindturbiner. Kontrakten er inngått med opsjonsavtale for ytterligere to fartøyer.

Les mer

Sammen er vi sterke
Sammen tilbyr vi det beste

 
Våre medlemmer
Bli medlem